κάθεσαι πολλές ώρες στο pc, σου κάνουν παρατήρηση. αργείς να γυρίσεις το βράδυ, σου κάνουν παρατήρηση. πριν φύγεις “πού θα πας; με κορίτσια θα βγεις; τί ώρα θα γυρίσεις;” WHY ARE MOMS SO ANNOYING

(Source: anustartpop, via bubblexscum)

(Source: , via girls-w-tattoos)

(Source: , via girls-w-tattoos)

dulect:

have you even seen clothes that look good and then you try them on and it’s like no

(via tuputsi)